Slide 0
Slide 0
Slide 0
Slide 0
Slide 0
Slide 0

Enzýmy a enzymatické prostriedky

Organické znečistenie obsahuje zmes komplexných produktov, ktoré sa obvykle musia rozložiť na jednotlivé zložky. Ak je dosť času, rieši tento proces príroda, vykonáva nutnú hydrolyzu tohto komplexu pomocou enzýmov odvodených z mikroorganizmov prítomných v odpadových vodách. Vzhľadom na rastúci výskyt znečistenia a potrebu urýchliť tento proces sa pristupuje k modernému spracovaniu. Prirodzené mikroorganizmy nahrádza bio-produkt zaisťujúci dostatočnú koncentráciu enzýmov a baktérií.

KATALÓG PRODUKTOVStiahnuť aktuálny PDF katalóg produktov
Bioprospect stojan

Produkty