ČOV - KONCENTRÁT PRO DOMOVNÍ ČISTÍRNY

BIOPROSPECT Přípravek do ČOV

ČOV - KONCENTRÁT PRO DOMOVNÍ ČISTÍRNY

Tento silně koncentrovaný přípravek je určen pro nouzové použití v domovních čistírnách odpadních vod a k úpravě nebo znovuobnovení správného chodu po devastaci bakteriálních kultur. Organismy aplikované do ČOV prostřednictvím tohoto přípravku pozvolna a velmi účinně rozkládají a zkapalňují tuhé složky odpadu a přispívají tak ke zprůchodnění ucpaných přepustí a celkovému obnovení správného proudění a cirkulace čištěné vody. Bakteriální kmeny se v čistírně dál aerobně i anaerobně množí a produkují enzymy, čímž přispívají ke tvorbě mikrobiologických kultur vhodných pro optimální provoz ČOV.


Tento produkt je k dostání také v průmyslovém balení

Využití

  • po dlouhodobé absenci provzdušňování ČOV následkem výpadku napájení, poruchy dmychadla nebo nevhodného nastavení rozvodů vzduchu
  • po likvidaci bakteriálního kalu nadměrným přísunem toxických , dezinfekčních či jiných baktericidních látek
  • jako preventivní použití je možné přípravek aplikovat skrz domovní odpady ( WC, dřezy, výlevky), v nichž přispívá k rozkladu tuků a tuhých usazenin

Doporučené dávkování

Jednorázově polovinu balení ( 100 ml dle odměrky značené na boku lahve ) ihned po mechanickém vyčištění ČOV od pevných složek plovoucích na hladině. Po 2 – 3 dnech aplikujte přípravek přímo do všech komor čistírny.

POZOR: Přípravek nenahrazuje ostatní metody péče o domovní čistírny odpadních vod uvedené v provozním řádu a není možné ho použít jako „univerzální“ řešení následků nevhodně provozované ČOV.

Kde koupit ČOV - KONCENTRÁT PRO DOMOVNÍ ČISTÍRNY

Ptacek
Pro Doma
Nohel Garden