ČOV - DO ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

BIOPROSPECT Přípravek do ČOV

ČOV - DO ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Biologický přípravek pro použití v domovních čistírnách odpadních vod (dČOV). Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které se po aplikaci do dČOV začínají ihned množit a vytvářejí tak biologické kultury vhodné pro optimální provoz dČOV. Díky vyvážené kombinaci bakterií, enzymů a živných látek je přípravek možné použít i jako prostředek k podpoře a posílení chodu nízko zatížených čistíren.


Tento produkt je k dostání také v průmyslovém balení

Využití

  • startovací dávka při zprovoznění domovní čistírny odpadních vod
  • podpora chodu málo zatížených domovních čistíren odpadních vod

Doporučené dávkování

Pro počáteční tvorbu bakteriálních kultur v ČOV dávkujte po 50 gramech v 1. a 2. týdnu po uvedení do provozu. Pro podporu chodu málo zatížené čistírny dávkujte 50g každých 14 dní. Přípravek před aplikací do dČOV aktivujte tak, že jej rozmícháte a cca 15 min. ponecháte ve vlažné vodě (cca 30 °C). 50g ve 2 litrech, 100g ve 4 litrech. Používejte nekovové nádoby a předměty, nejlépe plastové vědro a plastové nebo dřevěné míchadlo. Po 15 minutách nalijte dávku do nátoku, případně přímo do aktivační komory. Nikdy přípravek neaplikujte do čistírny v sypkém stavu.


Důležitá upozornění

  • přípravek rozmíchejte v umělohmotné nádobě nekovovým předmětem
  • min 24 hodin po aplikaci nepoužívejte žádné chemické, dezinfekční a bělící prostředky, kyseliny a louhy, jejichž použití zásadně snižuje účinnost přípravku
  • skladujte na suchém místě, chraňte před zmrznutím

Kde koupit ČOV - DO ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Ptacek
Pro Doma
Nohel Garden